Undervisningen

På Svindinge Fri ønsker vi at give hver enkelt elev de bedst mulige betingelser for at udvikle sine kompetencer. Det gør vi ved at skabe et åbent og fleksibelt læringsmiljø, hvor der hele tiden er øje for den enkelte elevs standpunkt, evner og særlige udfordringer.

Skolens klasser består dels af årgangsinddelte klasser, dels samlæste årgange (typisk to årgange).

Undervisningsformen varierer mellem undervisning på klassen og i mindre grupper samt individuel undervisning.

Afvekslingen i undervisningen er med til at skabe et sprudlende liv i klasselokalet og en god atmosfære blandt lærer og elever. Ved at læreren møder eleverne i deres individuelle behov, vækkes elevernes nysgerrighed og lyst til at lære.

Det bliver ganske enkelt sjovere at spidse blyanter og ører, når der bliver etableret nogle meningsfulde rammer at arbejde i!

I det daglige fungerer det ofte sådan, at dit barns lærer starter timen med fællesundervisning for hele klassen. Dernæst bliver der undervist for dele af klassen, fx. 3. klasse, mens den øvrige del – 4. klasse ­– arbejder selvstændigt med skriftlige opgaver eller lignende.

Undervisningsformen – og graden af variation i timen – afhænger af de enkelte fag og de enkelte behov i klassen.

Morgensamling

En vigtig tradition på Svindinge Fri er morgensamlingen, som starter kl. 9.00 hver morgen. Her tager elever og lærere hul på en ny dag sammen. Der bliver givet morgenknus, sunget, lyttet og reflekteret over sjove eller dybsindige budskaber i dagens fortælling.

Alle elever har deres egen sangbog, som de får, når de begynder i børnehaveklasse.

Morgensamlingen starter typisk med en fælles sang eller salme. Herefter bliver der givet beskeder om løst og fast på skolen: elevrådsmøde, dagens ret i skoleboden kommende arrangementer osv. Afslutningsvis fortæller en af lærerne en lille historie til den lydhøre forsamling.

Af og til står eleverne selv for morgensamlingen. Kreativiteten får frit løb, når eleverne her tager ordet og for en stund har alles fulde opmærksomhed. Nogle fremlægger projekter, de har arbejdet med i undervisningen. Andre synger, spiller, danser eller viser et lille skuespil.

Èn gang om ugen udvides morgensamlingen til en fælles sangtime, hvor børnehavebørnene fra deltager. Eleverne får her mulighed for at ønske deres favoritsange. For eleverne er det et særligt højdepunkt på ugen, som fylder morgensangsrummet med velkendte melodier, og som spreder grin og glæde hos både store og små.

Den daglige morgensamling styrker fællesskabsfølelsen på skolen. Børnene træder samtidig ind i et vigtigt læringrum i de tidlige morgentimer, hvor der er plads til fordybelse og refleksion.

Undervisningsplaner

Skolens undervisning følger Fælles Mål, der er udarbejdet af ministeriet i forhold til fagene og de obligatoriske emner og tværgående temaer.

https://www.emu.dk/grundskole

Lærerne udarbejder årsplaner for undervisningen i alle fag. I de klasser og fag, hvor det er muligt inddrages elever i valg af emner og arbejdsformer. På klassernes forældremøde i begyndelsen af skoleåret præsenteres de overordnede planer/emner primært for fagene dansk og matematik.

Forældrene er velkomne til at bede om at se årsplanerne. Lærerne forbeholder sig dog ret til ændringer i planerne i løbet af året.

I indskolingen og på mellemtrinet udsendes ofte nyhedsbreve, hvor nye emneforløb og arbejdsform introduceres.

Timeløse fag

Ansvaret for færdselsundervisningen ligger hos klasselæreren i samarbejde med færdselskontaktlæreren. Denne indgår i lærerens planlægning af året – og gerne som en integreret del af fagene.

Ansvaret for sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab ligger i indskolingen og mellemgruppen hos klasselæreren – gerne som en integreret del af undervisningen – og i de ældste klasser hos biologilæreren.

Ansvaret for undervisning i uddannelse og job fordeles mellem skolens UUO-vejleder, UUO-kontaktlæreren, klasselæreren og samfundsfagslæreren

Uddannelsesstatestik og overgangsfrekvens

Statistik om Svindinge Friskole | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

 

Billeder

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.