Værdigrundlag i Børnehuset

Med begrebet livsglæde mener vi, at børnene i Børnehuset har en bekræftende og positiv tilgang til livet. At de har en grundstemning af glæde, tillid, tryghed, samt tror på det gode i tilværelsen. Vi mener, at livsglæden er en forudsætning for at kunne rumme andre. Et barn med livsglæde får lyst til at engagere sig, og til at være en del af fællesskabet.

Livsglæden er vigtig, idet den skaber grundlaget for en positiv udvikling og læring.

Derfor:

 • Vil vi skabe en god og positiv stemning, med trykke rammer for udfoldelse.
 • Møder vi barnet der hvor det er, og støtter det i/udfordrer det til, at tage det næste skridt.
 • Glæder vi os på hinandens vegne.
 • Tilbyder vi mangeartede aktiviteter, som kan udfordre og pirrer alles interesser.
 • Husker vi på det skøre, det sjove og grinet.
 • Går de voksne foran for at skabes en glædesfuld hverdag, med engagement og nysgerrighed.
 •  … uddeler vi ”bonus-point”.

Frihed

I vores hverdag er Frihed en selvfølge. Frihed til at mene eller til at være.

Frihed er værdien der binder de andre værdier sammen til en helhed.

Frihed er selvstændighed – til at være den man er, have en mening og ytre sig med den mening. At vise hvem man er og hvad man er god til, hvad man kan – individualitet. Vi ønsker at børnene lærer at være sig selv, samtidig med, at de skal være noget sammen med andre.

Derfor:

 • Viser vi børnene at man skal være sig selv også i sociale sammenhænge, ved at have fokus på det enkelte barn alene og i fællesskabet.
 • Lærer vi børnene at det er ok at vælge til og fra, men at der også er en konsekvens – f.eks. at man kan vælge en leg fra, men mister måske muligheden for at lege med vennen. 
 • Giver vi børnene mulighed for at vælge ud fra flere ting, og at det giver forskellige resultater.
 • Er det ok at vise og udtrykke sine følelser og få hjælp til at forstå dem.

Ansvarlighed

At have ansvar er betydningsfuldt. Betydningsfuldt for den enkelte, gruppen og hele samfundet. Den der handler tager ansvar. Som regel er det voksne der har ansvaret, men det er lige så vigtigt at børn oplever et ansvar. Ansvaret giver dem selvtillid, en følelse af at være betydningsfuld og at have  en betydning i forhold til gruppen.

Ansvarlighed for os går ud på at voksne skal udvise- og børnene skal lære at tage ansvar. Dette kommer i dagligdagen til udtryk i vores handlinger over for hinanden og over for huset.

Derfor:

 • Er de voksne rollemodeller.
 • Inddrager vi børnene i praktiske gøremål.
 • Passer vi på hinanden.
 • Giver vi børnene ansvar
 • Tager vi hensyn til den enkelte og dennes forudsætninger.
 • Passer vi på vores ting, legetøj og børnehaven – men også naturen omkring os, miljøet og dyrene.
 • Skal børnene lære at samarbejde og hjælpe hinanden

Fællesskab

Vi ser det som et basalt behov for alle, at indgå i et fællesskab, idet vi som mennesker danner holdninger og personlighed i samspil med andre. I fællesskabet danner børnene gennem legen og samværet, deres egen personlighed, og erhverver sig sociale kompetencer.

Vi ønsker, at alle i Børnehuset skal opleve et trygt og  forpligtende fællesskab, hvor enhver både giver, forventer og får det bedste, nemlig et fællesskab de kan dele både glæder og sorger med. I et sådan socialt fællesskab lærer man at bekymre sig om andre, samt at alle har betydning for helheden.

Derfor:

 • Giver vi børnene rum og mulighed for, at udvikle deres lege og relationer.
 • Giver vi børnene mulighed for selv at løse konflikter, og i situationer hvor der er behov for voksenhjælp, er vi guidende.
 • Tilrettelægger vi pædagogiske legemiljøer hvor børnene er i grupper, både alderssvarende og på tværs af alder, samt grupper hvor det bliver muligt at knytte relationer.
 • Holder vi samling, hvor vi lader børnene fortælle og delagtiggøre de andre børn, i deres oplevelser.
 • Respekterer vi både de store såvel som de små fællesskaber.
 • Har vi fokus på børnenes ressourcer.
 • Deltager vi i morgensang på skolen en gang om ugen.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.