Et vigtigt åndehul for dit barn

Svindinge Fri Skolefritidsordning (SFO)

Fritidsordningen er for de yngste børn på Svindinge Friskole: Fra børnehaveklasse frem til behovet ophører for det enkelte barn.

Plads til leg og fordybelse

Vi opfatter på én gang SFO-tiden som fritid og læringstid. Et vigtigt åndehul i hverdagen, hvor børnene får mulighed for leg og fordybelse uden for klasselokalets mere strukturerede rammer. Samtidig et læringsrum, hvor de igennem den frie leg og samværet med de andre børn og voksne, har mulighed for at få nogle gode erfaringer og sociale kompetencer med sig i rygsækken.

Børnene vælger selv hvordan de ønsker at bruge deres SFO-tid. Nogen vælger at deltage i ugens aktiviteter, andre vil hellere lege på naturlegepladsen eller spille brætspil. De voksne bevæger sig rundt både ude og inde, og støtter op om de aktiviteter og legerelationer der skabes, samt guider og hjælper børnene hvis der opstår konflikter eller uoverensstemmelser. 

En typisk dag i SFO’en 

Når børnene møder ind i SFO’en finder de på opslagstavlen en oversigt over ugens aktiviteter. Det kan være cykling i skolegården, boldspil, bål, yoga, kreativt værksted, fri leg med mere. Børnene finder sammen på tværs af klasser og danner sociale relationer på tværs af alle aldre.

Alle børn har en eftermiddagsmadpakke med. Den spiser de, når de mærker sulten melder sig.

Løbende holder vi Børnemøder, hvor trivsel, regler, ønsker til aktiviteter, nyt legetøj mm. bliver vendt. Vi lægger vægt på, at børnemøderne er børnenes forum, hvor de har mulighed for, at ytre sig, komme med ideer, problemløse og på demokratisk vis være medbestemmende på deres hverdag i SFOén.

Hvor bor vi?

SFO’en holder til i det røde træhus. Lokalet ligger i forlængelse af børnehave og vuggestue. Vi har mulighed for at bruge skolens faglokaler (gymnastik, musik, sløjd, formning), når de er ledige. 

Desuden udgør skolegården med have og sandkasse, sportspladsen og naturlegepladsen et væsentligt rum for børnenes aktive leg og bevægelse.

 

Hvem er vi?

SFO’en er for børn i de mindste skoleklasser. På Svindinge Fri har vi fokus på fællesskab og glidende overgange og derfor tilbyder vi vores ældste børnehavebørn at komme på besøg i SFO’en. 

Når førskoletilbuddet starter, er de kommende skolebørn en fast del af SFO’en om eftermiddagen. 

Vores morgen-SFO åbner hver dag kl. 6.30 og tilbyder en god start på dagen. 

Afkrydsning, fridage og legeaftaler.

Når børnene møder ind i SFO flytter de deres personlige brik på tavlen. Brikken markerer at barnet er kommet og hvor det er henne. Brikken flyttes tilbage når barnet går hjem. 

Er der behov for at SFO-personalet informeres om legeaftaler eller andet kan der gives personlig besked til personalet, skrives en besked i kalenderen i SFO eller SFO’en kan kontaktes på telefon 21510132.

Samarbejde med skolen

En af vores faste SFO-medarbejdere deltager i undervisningen i indskolingen 2 gange om ugen. Derudover taler SFO-medarbejderne med lærerne om dagens gang for det enkelte barn. 

Samarbejde med forældrene

 

I SFO’en vil vi bestræbe os på at kunne fortælle om små glimt fra hverdagen til forældre, når I henter jeres barn. SFO-medarbejderne deltager gerne i møder vedrørende børns trivsel og kan altid kontaktes for en uddybende snak.

Skiftetøj og Hjemmesko

Da vi er glade for at være ude i al slags vejr, må der meget gerne være overtøj efter årstiden samt skiftetøj i børnenes garderober i skolen. 

Udefodtøj bruges kun udendørs. Husk derfor skiftesko til indendørs brug.

 

Cykler

I SFO’en er vi meget glade for at cykle i skolegården. SFO’en har cykler og cykelhjelme til rådighed. Men man er også velkommen til at medbringe egen cykel og hjelm. På tavlen i SFO skriver vi, når der er særlige cykeldage.  Når der ikke er cykler på aktivitetsoversigten, henstiller vi til at egne cykler bliver stående i skolens cykelskur. 

 

Legetøj mm.

Vi har særlige dage hvor børnene har mulighed for at medbringe legetøj.

Hvis du giver dit barn løbehjul, rulleskøjter eller lignende med, forventer vi, at det også har det nødvendige sikkerhedsudstyr.

Det er ikke tilladt for børnene, at bruge egne telefoner, computere og iPads i SFO´en.

Feriepasning

Der tilbydes feriepasning i følgende perioder:

Fra 1. august og frem til første skoledag er der feriepasning. 

Første skoledag tilbydes pasning i SFO’en fra kl. 6.00 til skolen starter kl. 16.00. 

Efterårsferien uge 42.

De første dage i januar, frem til skolestart. 

Vinterferien uge 7.

De sidste dage i juni, fra skolesommerferien starter og frem til og med 30. juni. 

SFO-ens åbningstider tilpasses i ferieperioder de tilmeldte børn.

Feriepasning koster 70 kr. pr. dag. 

Ved yderligere behov for SFO-pasning i andre ferieperioder kontakt SFO-personalet. 

Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 6.00 – 8.05 og fra skoletid slutter til kl. 16.30

Fredag kl. 6.00 – 8.05 og fra skoletid slutter til kl. 15.45

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.