Et vigtigt åndehul for dit barn

Svindinge Friskoles Fritidsordning (SFO)

Fritidsordningen er for de yngste børn på Svindinge Friskole: fra børnehaveklasse til og med behovet ophører for det enkelte barn.

  • Mandag-torsdag fra kl. 6.00-8.05 / fra skoletid slutter - 16.30
  • Fredag fra kl. 6.00-8.05 / fra skoletid slutter - 15.45

Plads til leg og fordybelse

Vi opfatter på én gang SFO-tiden som fritid og læringstid. Et vigtigt åndehul i hverdagen, hvor børnene får mulighed for leg og fordybelse uden for klasselokalets mere strukturerede rammer. Samtidig et læringsrum, hvor de igennem den frie leg og samværet med de andre børn og voksne, har mulighed for at få nogle gode erfaringer og sociale kompetencer med sig i rygsækken.

Børnene vælger selv hvordan de ønsker at bruge deres SFO-tid. Nogen vælger at deltage i de tilbudte aktiviteter, andre vil hellere lege i puderum, på naturlegepladsen eller bygge Lego. De voksne bevæger sig rundt både ude og inde, og støtter op om de aktiviteter og legerelationer der skabes, samt guider og hjælper børnene hvis der opstår konflikter eller uoverensstemmelser.

Feriepasning

I løbet af skoleåret er der dage hvor skolen er lukket, men hvor SFOén alligevel tilbyder pasning (dvs feriepasning). På disse dage er de en ekstra betaling på 70,- kr/pr dag, og åbningstiden udvides til tidsrummet 6.00-16.30 (fredag 15.45)

I skoleåret 2020/21 tilbydes der feriepasning følgende dage:

3. august – 10. august 2020

Efterårsferien, uge 42

4.  januar 2021

Vinterferien, uge 7

28.+ 30. juni 2021

Priser og betaling

Fritidsordningen er opdelt i 2 moduler:

Pris morgen modul:             kr. 500 pr. måned (incl. morgenmad)

Pris eftermiddags modul:   kr. 1.100 pr. måned

Pris begge moduler:           kr. 1.300 pr. måned

Har man flere børn i SFO betaler 1. barn fuld pris, og efterfølgende børn får søskenderabat på op til 50%.

Der gives yderligere 20% på det fuldt betalende barn, såfremt man også har børn i Villa Villakulla.

Udmelding sker med en måneds varsel pr. d. 1. i måneden.

Hvor bor vi?

SFO’en har fast base i det gule hus, som ud over køkken og to klasselokaler indeholder et puderum og et mindre legeværelse. Derudover bruger vi minién, hvor der også er morgenpasning. Vi har også mulighed for at bruge skolens faglokaler (gymnastik, musik, sløjd, formning), når de er ledige. Endelig udgør skolegården med have og sandkasse, sportspladsen og naturlegepladsen et væsentligt rum for børnenes aktive leg og bevægelse.

Hvem er vi?

SFO’en består af ca. 40 børn i alderen 6 – 10 år. De voksne, som er tilknyttet SFO’en er:

  • Sophia Ellegaard Hansen
  • Jeanette Fynbo
  • Gitte Als Madsen

I perioden januar til juni vil der, i forbindelsen med vores “Mini-SFO”, være en ekstra pædagog fra børnehaven, i SFOén hver eftermiddag.

I morgen SFO´en er det hver dag Gitte M som åbner. Dette giver en tryg og genkendelig start på dagen.

En typisk dag i SFO’en

Når skoledagen er slut, kommer SFO personalet ud i klasserne. Her bliver børnene krydset af, og eftermiddagsmadpakkerne bliver spist. Samtidig er der plads og ro til at samle op på hvordan skoledagen er gået, samt snakke om hvad eftermiddagens tilbud er.

Når børnene har spist i klasserne, skal alle ud og lege på legepladsen i ca. 20-30 min. Det har vi valgt, idet vi finder det vigtigt, at børnene efter en ”lang” skoledag kommer ud og får lidt frisk luft og røde kinder. Samtidig giver det personalet mulighed for, at få videregivet evt. information fra skoletiden til hinanden.

Efter at have fået ”luftet vingerne”, har børnene nu mulighed for, enten at deltage i de planlagte aktiviteter, eller lege frit. Både uge og inde tilbyder vi hver dag en voksenstyret aktivitet. Det kan være div. lege/sportsaktiviteter, kreative tilbud, ture ud af huset, bagning mm. Løbende holder vi Børnemøder, hvor trivsel, regler, ønsker til aktiviteter, nyt legetøj mm. bliver vendt. Vi lægger vægt på, at børnemøderne er børnenes forum, hvor de har mulighed for, at ytre sig, komme med ideer, problemløse og på demokratisk vis være medbestemmende på deres hverdag i SFOén.

Afkrydsning, fridage og legeaftaler.

I køkkenet ligger der en afkrydsningsseddel for hver klasse. Forældrene skal hver morgen skrive på, hvornår deres barn bliver hentet, eller eventuelt skal sendes hjem. Samtidig er det vigtig at I enten skriver eller giver personalet besked, hvis børnene holder fri, skal med andre hjem eller bliver hentet af andre end jer selv. Legeaftaler skal være aftalt på forhånd, så vi ikke skal aftale og formidle det.

Du er velkommen til at ringe eller sende besked på 21510132.

Samarbejde med skolen

Da skole- og SFO-tid er to sider af samme sag, er det vigtigt at lærere og pædagoger arbejder sammen om klassens og elevernes trivsel.

I forbindelse med at SFO personalet spiser med klasserne vil der være mulighed for at klassens lærer, kan overlevere vigtig information fra skoledagen om f.eks. konflikter, gode eller dårlige oplevelser mm.

SFOén har ligeledes et tæt samarbejde med Marianne i børnehaveklassen.

Hen over året deltager personalet fra SFOén ligeledes i klassekonferencer og samarbejdsmøder med klassernes lærere, hvor trivsel for både den enkelte elev og klassen er på dagsordenen.

Forældresamarbejde

Vi bestræber os i videst mulig omfang på, at få videregivet information om børnenes ”Stjernestunder”, eventulle udfordringer eller sjove historier, til alle forældre.

Har I eventuelle spørgsmål, kommentarer eller gode ideér, er I altid velkommen til at kontakte os enten personligt, telefonisk eller via intra.

Har I til gengæld brug for en snak om jeres barns trivsel, vil vi gerne frabede os intra som kommunikationsværktøj, og i stedet foretrække, at I kommer personligt til os, aftale tid til en samtale, eller ringer til os.

Kontakt til SFOén

I kan altid ringe til os eller sende en sms på: 21 51 01 32. Vi tjekker telefonen når SFOén åbner, og sender altid et retursvar når vi har læst jeres besked. Dermed ved I, at vi har set smsén. Du kan også skrive beskeder til os på afkrydsningssedlen, som ligger i køkkenet.

Skiftetøj og Hjemmesko

Våde strømper i gummistøvlerne. Bukser med mudder i lommerne. Jordbærsaft, der løber ned ad t-shirten. Det kan være nødvendigt med ekstra tøj. Sørg for, at dit barn har regntøj samt et sæt skiftetøj hængende i en pose i SFO’en med navn på.

Udefodtøj bruges kun udendørs. Husk derfor skiftesko til indendørs brug.

 

Legetøj

Dit barn må gerne have lidt legetøj med i SFO’en, men det er på eget ansvar. Som udgangspunkt vil vi dog gerne frabede os legetøj hjemmefra. Det kan give mange konflikter og bruge som belønning/afpresning. Hvis du giver dit barn waveboard, rulleskøjter eller lignende med, forventer vi, at det også har det nødvendige sikkerhedsudstyr.

Al cykling på skolens område eller i skoleregi skal foregå med cykelhjelm.

Det er ikke tilladt for børnene, at bruge egne telefoner, computere og iPads i SFO´en.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.